ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่วลีรัตน์คลินิก

อาจารย์หมอกวาง

พญ.วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน

คุณหมออ่อมแอ๊ม

พญ.ทอฝัน ตรีวัฒนกูล

คุณหมออุ๋ม

พญ.ชลิดา ลี้หิรัญสกุล

อาจารย์หมอบอล

นพ.วสุ ธนาสนุทรารัตน์

คุณหมอใบหม่อน

พญ.ภัทรพร ภัทรากร

คุณหมอเซ้น

นพ.ณัฐพล สุวรรณบริรักษ์
แอดไลน์